www.yahyahalalfood.com
 • สั่งซื้อแบบออนไลน์
 • เนื้อสวรรค์
 • เนื้อแดดเดียว
 • เนื้องบ
 • ลิ้นแดดเดียว
 • เนื้อสะเต๊ะ
 • เนื้อฝอย อบกรอบ
 • เนื้อเชียง
 • ไก่เชียง
 • ลูกชิ้นเนื้อ
 • ลูกชิ้นเนื้อโคขุน จัมโบ้
 • ลูกชิ้นเอ็นเนื้อ
 • ลูกชิ้นไก่
 • ลูกชิ้นปลาหมึก
 • แหนมไก่
 • ไส้กรอกข้าว รสเนื้อ
 • น้ำจิ้มลูกชิ้นเนื้อ
 • ความหมายของคำว่าฮาลาล
 • ประโยชน์ของเนื้อโค
 • ส่วนประกอบของเนื้อวัว
อัตราค่าจัดส่งสินค้า
วิธีการจัดส่ง
ราคา
ระยะเวลา
จัดส่งโดยไปรษณีย์ พัสดุลงทะเบียน
ตามอัตราบริษัทไปรษณีย์ไทย
+ค่ากล่องราคาตามขนาดกล่อง
3-4 วัน
จัดส่งโดยไปรษณีย์ EMS
ตามอัตราบริษัทไปรษณีย์ไทย
+ค่ากล่องราคาตามขนาดกล่อง
1-2 วัน
ราคาเหมากล่อง(ง)+ กล่อง20
+ ค่าดำเนินการจัดส่ง 200
2-5 วัน
  *เงื่อนไขการส่งของแบบ EMS World *
หากสินค้าโดนตีกลับไม่ว่ากรณีใดๆ
ทางร้าน ขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนเงินลูกค้า
จัดส่งโดยบริษัทขนส่ง (ลูกค้าไปรับสินค้าเองที่ บขส ปลายทาง)
200-350 บาท
(น้ำหนัก 25 กก.รวมน้ำแข็ง)
1 วัน
จัดส่งโดยยะห์ยา ฮาลาล ฟู้ด (ในเขตกรุงเทพฯ)
ครั้งละ 300 บาท
(ไม่จำกัดน้ำหนัก)
ส่งช่วงกลางคืน
(รับสินค้าทันที)
จัดส่งโดยยะห์ยา ฮาลาล ฟู้ด (ในเขตปริมณฑล)
ครั้งละ 350 บาท
(ไม่จำกัดน้ำหนัก)
ส่งช่วงกลางคืน
(รับสินค้าทันที)
จัดส่งโดยรถตู้ (ลูกค้าไปรับสินค้าเองที่ท่ารถตู้ ไม่รับประกันสินค้าหาย)
ครั้งละ 300-500 บาท
(น้ำหนักไม่เกิน 25 กก.)
1 วัน
จัดส่งโดย Kerry Express
ตามอัตรา Kerry Express
1-2 วัน