www.yahyahalalfood.com
 • สั่งซื้อแบบออนไลน์
 • เนื้อสวรรค์
 • เนื้อแดดเดียว
 • เนื้องบ
 • ลิ้นแดดเดียว
 • เนื้อสะเต๊ะ
 • เนื้อฝอย อบกรอบ
 • เนื้อเชียง
 • ไก่เชียง
 • ลูกชิ้นเนื้อ
 • ลูกชิ้นเนื้อโคขุน จัมโบ้
 • ลูกชิ้นเอ็นเนื้อ
 • ลูกชิ้นไก่
 • ลูกชิ้นปลาหมึก
 • แหนมไก่
 • ไส้กรอกข้าว รสเนื้อ
 • น้ำจิ้มลูกชิ้น
 • เนื้อสวรรค์
 • เนื้อแดดเดียว
 • เนื้อเชียง
 • ไก่เชียง
 • ลูกชิ้นเนื้อ
 • ลูกชิ้นเนื้อโคขุน จัมโบ้
 • ลูกชิ้นเอ็นเนื้อ
 • ความหมายของคำว่าฮาลาล
 • ประโยชน์ของเนื้อโค
 • ส่วนประกอบของเนื้อวัว
  สินค้าส่วนใหญ่เน้นการผลิตตามออเดอร์ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสดใหม่!!
  สินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาหรือรหัสสินค้าบางรายการ กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนทำการสั่งซื้อ
1. เนื้อสวรรค์แดดเดียว(เนื้อวัว) คัดพิเศษอย่างดี (ขนาด 500 กรัม)
สั่งซื้อออนไลน์
ประเภท
1 แพค
90 แพค
180 แพค
360 แพค
เนื้อสวรรค์แดดเดียว (500 กรัม)(BF002)
350
สอบถาม 094-949-2425
2. เนื้อแดดเดียว สูตรมุสลิมโบราณ มี 2 สูตร (ขนาด 500 กรัม)
สั่งซื้อออนไลน์
2.1 สูตร 1 เค็มอ่อน ๆ (เหมาะสำหรับทานกับข้าว)
ประเภท
1 แพค
60 แพค
120 แพค
360 แพค
เนื้อแดดเดียว (500 กรัม) (BF005)
250
สอบถาม 094-949-2425
       2.2 สูตร 2 หวานเค็มอ่อนๆ เหมาะสำหรับทานเล่นทั่วไป
สั่งซื้อออนไลน์
ประเภท
1 แพค
60 แพค
120 แพค
360 แพค
เนื้อโคขุนแดดเดียว (500 กรัม) (BF008)
250
สอบถาม 094-949-2425
3. ลิ้นวัวแดดเดียว (ขนาด 300 กรัม)
สั่งซื้อออนไลน์
ประเภท
1 แพค
60 แพค
120 แพค
360 แพค

ลิ้นวัวแดดเดียว (ขนาด 300 กรัม) (LL001)

300
สอบถาม 094-949-2425
  ลิ้นวัวสด คัดอย่างดี แล่แล้วเรียบร้อย (ขนาด 1 กก.)
สั่งซื้อออนไลน์
ประเภท
1 Kg
9 Kg
30 Kg
60 Kg

ลิ้นวัวสด คัดอย่างดี แล่แล้วเรียบร้อย (LL002)

300
สอบถาม 094-949-2425
4. เนื้อฝอย อบกรอบ
สั่งซื้อออนไลน์
ประเภท
1 กระปุก
10 กระปุก
20 กระปุก
40 กระปุก

เนื้อฝอย อบกรอบ (BD001)

กระปุกละ 200
สอบถาม 094-949-2425
5. เนื้อสะเต๊ะ (สูตรมุสลิม)
สั่งซื้อออนไลน์
ประเภท
1 แพค
(10 ไม้)
1 กล่อง
(500ไม้)
2 กล่อง
(1,000ไม้)
5 กล่อง
(2,500ไม้)
เนื้อสะเต๊ะ (NT001)
120 บาท
สอบถาม 094-949-2425
6. เนื้องบหรือเนื้อนางเล็ด (สูตรมุสลิม)
สั่งซื้อออนไลน์
ประเภท
1 แพค 10 แผ่น)
80 แพค
160 แพค
360 แพค
เนื้องบหรือเนื้อนางเล็ด (NT002)
150 บาท
สอบถาม 094-949-2425
7. เนื้อเชียง สูตรมุสลิม (ตรารอบีอ๊ะห์)
สั่งซื้อออนไลน์
ประเภท
1 แพค
10 แพค
80 แพค
160 แพค

เนื้อเชียง (BF022)

150
สอบถาม 094-949-2425
8. เนื้อเชียง สูตรมุสลิม ตรารอบีอ๊ะห์ (สูตรเนื้อวัวคัดพิเศษ)
สั่งซื้อออนไลน์
ประเภท
1 แพค
10 แพค
80 แพค
160 แพค

เนื้อเชียง สูตรเนื้อวัวคัดพิเศษ (BFS001)

170
สอบถาม 094-949-2425
9. ไก่เชียง สูตรมุสลิม (ตรารอบีอ๊ะห์)
สั่งซื้อออนไลน์
ประเภท
1 แพค
10 แพค
80 แพค
160 แพค

ไก่เชียง (CK001)

130
สอบถาม 094-949-2425
10. ไก่เชียง สูตรมุสลิม ตรารอบีอ๊ะห์ (สูตรเนื้อไก่คัดพิเศษ)
สั่งซื้อออนไลน์
ประเภท
1 แพค
10 แพค
80 แพค
160 แพค

ไก่เชียง สูตรเนื้อไก่คัดพิเศษ (CKS001)

150
สอบถาม 094-949-2425
11. ลูกชิ้นเนื้ออย่างดี สูตรมุสลิม (แพคละ 1 Kg) / 1 ลังโฟม = 34 Kg
สั่งซื้อออนไลน์
ประเภท
1 แพค
1 ลังโฟม
2 ลังโฟม
3 ลังโฟม
ลูกชิ้นเนื้อ (BL002)
160
สอบถาม 094-949-2425
12. ลูกชิ้นเนื้อโคขุน(จัมโบ้)อย่างดี สูตรมุสลิม (แพคละ 1 Kg) / 1 ลังโฟม = 34 Kg
สั่งซื้อออนไลน์
ประเภท
1 แพค
1 ลังโฟม
2 ลังโฟม
3 ลังโฟม
ลูกชิ้นเนื้อโคขุน (จัมโบ้) (BIG001)
185
สอบถาม 094-949-2425
13. ลูกชิ้นเอ็นเนื้อ อย่างดี สูตรมุสลิม (แพคละ 1 Kg) / 1 ลังโฟม = 34 Kg
สั่งซื้อออนไลน์
ประเภท
1 แพค
1 ลังโฟม
2 ลังโฟม
3 ลังโฟม
ลูกชิ้นเอ็นเนื้อ (BL006)
160
สอบถาม 094-949-2425
14. ลูกชิ้นเอ็นไก่ อย่างดี สูตรมุสลิม (แพคละ 1 Kg ) / 1 ลังโฟม = 34 Kg
สั่งซื้อออนไลน์
ประเภท
1 แพค
1 ลังโฟม
2 ลังโฟม
3 ลังโฟม
ลูกชิ้นเอ็นไก่ (CL004)
100
สอบถาม 094-949-2425
15. ลูกชิ้นไก่สาหร่าย อย่างดี สูตรมุสลิม(แพคละ 1 Kg ) / 1 ลังโฟม = 34 Kg
สั่งซื้อออนไลน์
ประเภท
1 แพค
1 ลังโฟม
2 ลังโฟม
3 ลังโฟม
ลูกชิ้นไก่สาหร่าย (CL006)
100
สอบถาม 094-949-2425
16. ลูกชิ้นปลาหมึก อย่างดี (แพคละ 1 Kg ) / 1 ลังโฟม = 34 Kg
สั่งซื้อออนไลน์
ประเภท
1 แพค
1 ลังโฟม
2 ลังโฟม
3 ลังโฟม
ลูกชิ้นปลาหมึก (SQ001)
150
สอบถาม 094-949-2425
17. ไส้กรอกข้าว(รสเนื้อ) (แพคละ 10 ลูก) / 1 ลัง = 300 ลูก
สั่งซื้อออนไลน์
ประเภท
1 แพค
1 ลังโฟม
4 ลังโฟม
10 ลังโฟม
ไส้กรอกข้าว(รสเนื้อ) (SAU01)
220
สอบถาม 094-949-2425
18. น้ำจิ้มลูกชิ้น
สั่งซื้อออนไลน์
ประเภท
1 ขวด
1 โหล
5 โหล
10 โหล

ขนาด 1 กิโลกรัม (SB002)

90
สอบถาม 094-949-2425
19. แหนมไก่ สูตรมุสลิม (1 แพคมี 10 ชิ้น) (1 ลังโฟม = 40 แพค)
สั่งซื้อออนไลน์
ประเภท
1 แพค
50 แพค
200 แพค
500 แพค

แหนมไก่ (CS001)

180
สอบถาม 094-949-2425
20. หางวัวสด คัดอย่างดี เผาแล้ว หั่นแล้ว พร้อมนำไปประกอบอาหาร
สั่งซื้อออนไลน์
ประเภท
1 Kg
9 Kg
30 Kg
60 Kg

หางวัวสด (CS001)

300
สอบถาม 094-949-2425