www.yahyahalalfood.com
 • สั่งซื้อแบบออนไลน์
 • เนื้อสวรรค์
 • เนื้อแดดเดียว
 • เนื้องบ
 • ลิ้นแดดเดียว
 • เนื้อสะเต๊ะ
 • เนื้อฝอย อบกรอบ
 • เนื้อเชียง
 • ไก่เชียง
 • ลูกชิ้นเนื้อ
 • ลูกชิ้นเนื้อโคขุน จัมโบ้
 • ลูกชิ้นเอ็นเนื้อ
 • ลูกชิ้นไก่
 • ลูกชิ้นปลาหมึก
 • แหนมไก่
 • ไส้กรอกข้าว รสเนื้อ
 • น้ำจิ้มลูกชิ้นเนื้อ
 • ความหมายของคำว่าฮาลาล
 • ประโยชน์ของเนื้อโค
 • ส่วนประกอบของเนื้อวัว
    ลิ้นวัวแดดเดียว (ขนาด 300 กรัม)
สั่งซื้อออนไลน์
ประเภท
1 แพค
60 แพค
120 แพค
360 แพค

ลิ้นวัวแดดเดียว (ขนาด 300 กรัม) (LL001)

300
สอบถาม 094-949-2425
  ลิ้นวัวสด คัดอย่างดี แล่แล้วเรียบร้อย (ขนาด 1 กก.)
สั่งซื้อออนไลน์
ประเภท
1 Kg
9 Kg
30 Kg
60 Kg

ลิ้นวัวสด คัดอย่างดี แล่แล้วเรียบร้อย (LL002)

300
สอบถาม 094-949-2425