www.yahyahalalfood.com
 • สั่งซื้อแบบออนไลน์
 • เนื้อสวรรค์
 • เนื้อแดดเดียว
 • เนื้องบ
 • ลิ้นแดดเดียว
 • เนื้อสะเต๊ะ
 • เนื้อฝอย อบกรอบ
 • เนื้อเชียง
 • ไก่เชียง
 • ลูกชิ้นเนื้อ
 • ลูกชิ้นเนื้อโคขุน จัมโบ้
 • ลูกชิ้นเอ็นเนื้อ
 • ลูกชิ้นไก่
 • ลูกชิ้นปลาหมึก
 • ไส้กรอกข้าว รสเนื้อ
 • แหนมไก่
 • น้ำจิ้มลูกชิ้น
 • ความหมายของคำว่าฮาลาล
 • ประโยชน์ของเนื้อโค
 • ส่วนประกอบของเนื้อวัว
   เนื้อเชียง สูตรมุสลิม (ตรารอบีอ๊ะห์)
สั่งซื้อออนไลน์
ประเภท
1 แพค
10 แพค
80 แพค
160 แพค

เนื้อเชียง (BF022)

150
สอบถาม 094-949-2425
   เนื้อเชียง สูตรมุสลิม ตรารอบีอ๊ะห์ (สูตรเนื้อวัวคัดพิเศษ)
สั่งซื้อออนไลน์
ประเภท
1 แพค
10 แพค
80 แพค
160 แพค

เนื้อเชียง สูตรเนื้อวัวคัดพิเศษ (BFS001)

170
สอบถาม 094-949-2425