www.yahyahalalfood.com
 • สั่งซื้อแบบออนไลน์
 • เนื้อสวรรค์
 • เนื้อแดดเดียว
 • เนื้องบ
 • ลิ้นแดดเดียว
 • เนื้อสะเต๊ะ
 • เนื้อฝอย อบกรอบ
 • เนื้อเชียง
 • ไก่เชียง
 • ลูกชิ้นเนื้อ
 • ลูกชิ้นเนื้อโคขุน จัมโบ้
 • ลูกชิ้นเอ็นเนื้อ
 • ลูกชิ้นไก่
 • ลูกชิ้นปลาหมึก
 • ไส้กรอกข้าว รสเนื้อ
 • แหนมไก่
 • น้ำจิ้มลูกชิ้น
 • ความหมายของคำว่าฮาลาล
 • ประโยชน์ของเนื้อโค
 • ส่วนประกอบของเนื้อวัว
  เนื้อแดดเดียว สูตรมุสลิมโบราณ มี 2 สูตร (ขนาด 500 กรัม)
สั่งซื้อออนไลน์
2.1 สูตร 1 เค็มอ่อน ๆ (เหมาะสำหรับทานกับข้าว)
ประเภท
1 แพค
60 แพค
120 แพค
360 แพค
เนื้อแดดเดียว (500 กรัม) (BF005)
250
สอบถาม 094-949-2425
       2.2 สูตร 2 หวานเค็มอ่อนๆ เหมาะสำหรับทานเล่นทั่วไป
สั่งซื้อออนไลน์
ประเภท
1 แพค
60 แพค
120 แพค
360 แพค
เนื้อโคขุนแดดเดียว (500 กรัม) (BF008)
250
สอบถาม 094-949-2425