www.yahyahalalfood.com
 • สั่งซื้อแบบออนไลน์
 • เนื้อสวรรค์
 • เนื้อแดดเดียว
 • เนื้องบ
 • ลิ้นแดดเดียว
 • เนื้อสะเต๊ะ
 • เนื้อฝอย อบกรอบ
 • เนื้อเชียง
 • ไก่เชียง
 • ลูกชิ้นเนื้อ
 • ลูกชิ้นเนื้อโคขุน จัมโบ้
 • ลูกชิ้นเอ็นเนื้อ
 • ลูกชิ้นไก่
 • ลูกชิ้นปลาหมึก
 • แหนมไก่
 • ไส้กรอกข้าว รสเนื้อ
 • น้ำจิ้มลูกชิ้น
 • เนื้อสวรรค์
 • เนื้อแดดเดียว
 • เนื้อฝอย อบกรอบ
 • เนื้อเชียง
 • ไก่เชียง
 • ลูกชิ้นเนื้อ
 • ลูกชิ้นปลาหมึก
 • ความหมายของคำว่าฮาลาล
 • ประโยชน์ของเนื้อโค
 • ส่วนประกอบของเนื้อวัว
ตัวแทนจำหน่าย ไก่เชียง รอบีอ๊ะห์
ตัวแทนจำหน่าย

   ยินดีต้อนรับสู่ ยะห์ยา ฮาลาล ฟู้ด


             อัสลามุอาลัยกุ้มว่ารอฮฺมาตุลลอฮิวาบารอกาตุฮฺ
     ขอความสันติสุข มาสู่พี่น้องมุสลิมและพี่น้องต่างศาสนาทุก ๆ ท่าน ที่แวะมาเยือน เวปไซด์ ยะห์ยา ฮาลาลฟู้ด นะครับ  กระผมรู้สึกมีเกียรติเป็นอย่างยิ่งครับ ที่จะได้มีโอกาส นำเสนออาหารในชาติ มุสลิมเรา ที่ได้รับการยอมรับและกล่าวขานจากบุคคลที่เคยได้ลิ้มลอง
     กระผมนายยะห์ยา ใยโพธิ์ทอง  ในฐานะ มุสลิมไทยคนหนึ่ง มีแนวคิดริเริ่มว่าเราต้องนำอาหารมุสลิมมาบุกเบิกตลาดให้ได้รู้จัก และได้อยู่จุดที่เป็นมาตรฐานสากลให้ได้ นี่คือที่มา และกระผมมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก ที่จะมีโอกาสได้สืบสานและเผยแพร่ เมนูอาหาร มุสลิมต่าง ๆ ในสูตรโบราณ และสมัยใหม่ที่ประยุกต์ขึ้นมาในบางเมนู ที่จะได้จัดมาให้ทุกท่านลิ้มลอง เป็นลำดับ ๆ ต่อไป
     สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน สินค้าในเครือของ ยะห์ยา ฮาลาลฟู้ด ทั้งหมด
     และขอให้ อัลเลาะห์(ซ.บ) ทรงเมตตา ประทาน บารอกัต (ความเจริญ) และริสกี (โชคลาภและปัจจัยยังชีพ ) กับพี่น้องมุสลิม และ ทุกท่าน ที่แวะมาเยี่ยมเยือนเรามา ณ ที่นี้ ด้วยนะครับ

..วัสลาม..

รายการสินค้าแนะนำ
สั่งซื้อออนไลน์
สั่งซื้อออนไลน์
สั่งซื้อออนไลน์
สั่งซื้อออนไลน์
สั่งซื้อออนไลน์
สั่งซื้อออนไลน์
สั่งซื้อออนไลน์
สั่งซื้อออนไลน์
สั่งซื้อออนไลน์
สั่งซื้อออนไลน์
สั่งซื้อออนไลน์
สั่งซื้อออนไลน์
สั่งซื้อออนไลน์
สั่งซื้อออนไลน์
ลิ๊งค์ข่าวสาร/กิจกรรมต่าง ๆ